What's New in Music~Movies~Entertainment~Arts~Books~Poetry~Tech Gadgets

“Himo-ang armas

Ang mga libro

Sa pakigbisog

Sa kinabuhi,”

Matud pa nimo.

 

Mga pagsambit,

Karon nisindi,

Sa kandila nga,

Hagbay napalong,

Hagbay nihunong.

 

Mga pangandoy

Nga nalumos ra

Buhi’g galangoy

Sa kadagatan,

Ngitngit og lalom.

 

Akong nalitok,

“Dili pa andam,

Apan sa karon,

Sila ang purtahan,

Sa laing kalibutan.”

 

Kalibutan nga,

Igo kalimtan,

Kulang sa kahayag,

Buta sa dalan,

Wala’y padulngan.

 

Apan,

 

Imong pagduyog,

Paglantaw kanako,

Nagsilab usab

Sa pangutana,

“Andam na ba mo-salom?” 

Recommended Posts

20 Juli 2020

unter dem weißen Schatten einer Birke gestochen—Sommer- hitze 57: 20 Juli 2020 | bottlecap About Haiku A Very Brief Art of Haiku Mondays & Thursdays

Read More »

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

© Chronicles Community Creations - dedicated to enriching lives spiritually, socially and economically.

Privacy Policy | Terms Of Service